Osmanlı Arma ARS 638

26-04-2013 12:27 611

Osmanlı Arma ARS 638
Stok Durumu: Var

Pano Osmanlı Arma(56 x 66 cm)

Osmanlı Arması 18. asır sonlarında oluşmaya başlayıp, karakteristik özelliklerini II. Abdülhamit Han devrinde kazanmıştır.Bu devirde devletin unsurlarını armaya yerleştirme fikri ön plana çıkmıştır.Saltanat ve orduyu temsil eden motifler kullanılmıştır.Arma üzerindeki tuğra II. Abdülhamid Han'a aittir. Tuğranın etrafındaki güneş motifi,padişahın güneşe benzetilmesinden ileri gelir.Sorguçlu serpuş,Osman gaziyi ve tahtı temsil eder.Armanın tam ortasında aynalıklı bir kalkan; sağ yanında Osmanlı sancağı; onun tam karşısında ise hilafet sancağı bulunur.Mızrak,kılıç,adaleti temsil eden terazi ve Kuran-ı Kerim ve kanunnameler sancakların sağında ve solunda bulunur. Hilafet sancağının altındaki çiçek şekilleri Osmanlının estetik yönünü gösterir.Armanın alt tarfında ise boydan boya süsleyen ince defne yaprakları ve aralarından sarkan beş adet madalya bulunur.Bu madalyalar İmtiyaz Nişanı, Mecidi Nişanı,İftihar Nişanı, Osmanlı Nişanı ve Şefkat Nişanı olarak sıralanmıştır

YorumlarBütçe Emlak
Egeden Yayıncılık & Bilgisayar Hizmetleri